Mewarisi Tugas Rasulullah SAW

Semua nabi dan rasul sama ada yang disebutkan dalam al-Qur’an atau tidak adalah mengajar kepercayaan agama yang sama iaitu agama yang Allah SWT namai dengan Islam. Justeru itu, semua nabi dan rasul itu beragama Islam. Begitu juga dengan pengikut-pengikut mereka.

Bagaimanapun Nabi Muhammad SAW adalah satu-satunya rasul yang telah melengkapkan dan mendaulatkan agama Islam di muka bumi untuk seluruh umat manusia dan untuk digunapakai dalam semua zaman. Sedangkan rasul-rasul sebelumnya hanya diberi tugas untuk membimbing kaum-kaum tertentu dan pada masa-masa tertentu sahaja.

Ini dapat kita fahami di mana sebelum Rasulullah SAW wafat, al-Qur’an ada menyatakan bahawa agama Allah telah disempurnakan, kecintaan Allah kepada semua orang yang beriman telah dilengkapkan dan kebenaran wahyu Allah akan terus dijaga.
(more…)