Syura Dan Kepentingannya

Sabda Rasulullah s.a.w yang maksudnya:

”Sesiapa yang hendak melakukan sesuatu urusan umat Islam hendaklah bermesyuarat nescaya Allah memberikan taufiq bagi memperelokkan urusan mereka.”

~ Riwayat at-Tabrani

Huraian

Pengajaran hadis:

  1. Dalam proses membuat keputusan, perkara yang paling asas ialah membuat perbincangan yang mengambil kira tentang nilai, matlamat dan sumber untuk melaksanakan sesuatu tindakan.
  2. Mengambil keputusan menerusi syura adalah lebih terjamin ketetapan dan kewajarannya. Ia berbeza daripada keputusan yang dibuat bersendirian di mana keputusan yang dibuat sering kali menimbulkan kesilapan dan sukar pula mendapat kerjasama yang ikhlas daripada orang yang terlibat.
  3. Dalam sesuatu amalan syura, kebenaran tidak diukur daripada suara ramai sahaja. Ini berbeza dengan pilihan raya di mana syura adalah interaksi pemikiran di kalangan orang yang berkeahlian bagi menghasilkan sesuatu pendapat dan pandangan yang benar.
    (more…)