Jangan Kedekut Atau Tamak

Abu Hurairah r.a berkata:

Seorang lelaki datang kepada Nabi SAW maka bertanyalah ia:
“Ya Rasulullah, sedekah manakah yang paling besar pahalanya?
Nabi menjawab: “Sedekah yang engkau berikan sedangkan engkau dalam keadaan sihat dan sangat sayang kepada harta, engkau takut kepapaan dan engkau harapkan kekayaan. Dan janganlah engkau menangguhkan pemberian sedekah sehingga apabila roh engkau telah hampir ke kerongkong berkatalah engkau: “Untuk si anu begini, untuk si anu begini. Sesungguhnya si polan itu telah memilikinya
.”
al-Bukhari dan Muslim

Huraian

Islam menganjurkan kita agar bersedekah dalam keadaan sihat. Kerana sesungguhnya bersedekah dalam keadaan sihat itu lebih besar pahalanya daripada bersedekah dalam keadaan sakit dan menampakkan lagi keikhlasan kita dalam melakukan kebajikan di jalan Allah SWT.

Sumber : Jabatan Kemajuan Islam Malaysia