The Hello Bar is a simple web toolbar that engages users and communicates a call to action.

Wanita Quraisy

Dari Abu Hurairah r.a katanya:”Saya mendengar Rasulullah s.a.w bersabda:”Wanita Quraisy itu amat baik, mereka dapat menunggang unta, amat pengasih pada anak-anak dan pandai menjaga harta suami.”

Bukhari

Huraian

Islam telah menekankan bahawa seorang wanita itu berkewajiban menguruskan rumahtangga, anak-anak dan suaminya sebaik mungkin. Ruang lingkup tugasnya adalah memelihara rumah dan harta yang ada di dalamnya. Selain daripada hadith di atas Rasulullah juga ada bersabda; “Wanita Quraisy yang solehah adalah wanita yang sangat menyayangi anaknya yang masih kecil dan sangat menjaga suaminya dalam soal miliknya.” (HR. Bukhari).

Pujian Rasulullah terhadap golongan wanita ini adalah sebagai menunjukkan tentang betapa wanita itu memiliki peranan dan fungsi yang amat penting dan terhormat dalam mendukung kecemerlangan sesebuah keluarga hingga menyamakan darjatnya dengan kewajiban pergi berperang bagi kaum lelaki yang menjanjikan syahid bagi mereka sebagaimana sebuah kisah yang diceritakan oleh Anas bin Malik: “Satu hari beberapa wanita mendatangi Rasulullah s.a.w dan bertanya: “Ya Rasulullah. Kaum lelaki kembali dengan membawa pahala perjuangan di jalan Allah; sedang kami tidak mempunyai cara untuk mendapatkan seperti mereka?” Mendengar ini baginda pun bersabda: “Jangan takut, tenanglah kalian! Mengurus rumah tangga kalian masing-masing dengan sungguh-sungguh dapat mengejar pahala syahid di jalan Alah seperti mereka.”

Sumber : Jabatan Kemajuan Islam Malaysia

Mengekalkan Akhlak Yang Baik

Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud:”Bukankah aku telah memberitahu kamu semua tentang orang yang diharamkan masuk ke neraka atau orang yang diharamkan ke atasnya neraka? Mereka ialah orang yang berdamping rapat dengan orang ramai (baik pergaulannya), hatinya tenang, berlemah lembut serta mudah dibawa berunding.”
(at-Tarmizi)
(more…)

Sikap Yang Baik

Rasulullah s.a.w bersabda, maksudnya:
“Manusia yang paling dikasihi Allah ialah orang yang memberi manfaat kepada orang lain dan amalan yang paling disukai oleh Allah ialah menggembirakan hati orang-orang Islam atau menghilangkan kesusahan daripadanya atau menunaikan keperluan hidupnya di dunia atau memberi makan orang yang lapar.
(more…)