The Hello Bar is a simple web toolbar that engages users and communicates a call to action.

Taubat Nasuha Pelengkap Takwa

Kini kita hampir meninggalkan Ramadan. Bermakna dalam tempoh sebulan ini, kita telah berjaya mematuhi perintah, hukum hakam, dan semua peraturan Allah SWT berkait dengan perintah berpuasa. Mimbar amat yakin para jemaah dan umat Islam sekalian sudah boleh membuat penilaian dan pengukuran prestasi puasa sama ada berada ditahap cemerlang, memuaskan, baik, kurang baik atau amat lemah.

Mengikut sunnatullah atau ‘standard’ piawaian Allah SWT, puasa Ramadan selama sebulan ini adalah cukup untuk memperbaiki dan mengukuhkan akhlak ummahnya. Sekiranya terdapat para jemaah atau muslim tidak berupaya melakukan perubahan kepada diri sendiri dalam bulan yang berkat ini, maka ia adalah satu kerugian besar.

Justeru dalam hari-hari terakhir Ramadan yang berkat dan ketika pintu taubat masih terbuka luas, maka dinasihatkan umat Islam sekalian, marilah kita menutup tirai Ramadan dengan melakukan taubat nasuha bagi memantapkan lagi ketakwaan kita. Taubat nasuha adalah taubat yang tertinggi darjatnya di sisi Allah SWT.
(more…)

Nuzul Al-Quran Mengubah Sikap Muslim

Nuzul yang diambil daripada perkataan bahasa Arab diertikan sebagai penurunan, sementara al-Quran pula merupakan kitab Allah yang diberikan kepada Nabi akhir zaman iaitu Nabi Muhammad s.a.w. Jadi istilah Nuzul al-Quran boleh diertikan sebagai penurunan al-Quran ke atas baginda Rasulullah sebagai petunjuk kepada umat manusia sejagat.

Sesungguhnya dengan turunnya al-Quran pada bulan Ramadhan sejak lebih 1,400 tahun lalu, telah menyelamatkan manusia daripada melakukan tabiat serta tingkah laku yang tidak selari dengan fitrah mereka sendiri. Ia menjadi inspirasi ke arah kebaikan kerana di dalamnya penuh dengan ayat-ayat yang mampu mengubah sikap manusia kepada sesuatu yang baik dalam hidup mereka.

Sayidina Umar bin al-Khattab yang dulunya dikenali sebagai seorang yang bengis dan amat membenci Rasulullah s.a.w. telah menemui jalan terbaik dalam hidupnya apabila dipertemukan dengan al-Quran yang akhirnya memeluk Islam.
(more…)

Empat Kunci Kebahagiaan

Rasulullah s.a.w bersabda, maksudnya:

”Empat perkara yang membawa kebahagiaan iaitu wanita yang solehah, rumah yang luas, jiran yang baik dan kenderaan yang selesa !”
Riwayat Ibnu Hibban

Huraian

  1. Kehidupan yang selesa adalah suatu bentuk kehidupan yang dialu-alukan oleh Islam di mana kehidupan yang sempurna memerlukan empat elemen asas yang penting iaitu:
    1. Wanita yang solehah- iaitu isteri yang baik yang dapat menguruskan keluarga dan rumahtangga dengan sempurna.
    2. Rumah yang luas yang boleh memberikan keselesaan untuk bermesra dengan keluarga dan anak-anak di samping dapat melapangkan fikiran dengan baik dan tenang.
    3. Jiran yang baik kerana jiran merupakan orang yang paling rapat selepas sanak saudara dan keluarga. Jiran yang baik dapat menjamin keharmonian hidup bermasyarakat sehinggakan ikatan kejiranan itu boleh bertukar seakan-akan sebuah kelurga yang kasih-mengasihi dan saling mengambil berat di antara satu sama lain.
    4. Kenderaan yang selesa kerana ia memberikan kemudahan dalam segala urusan.
  2. (more…)

Pemimpin Cuai, Rakyat Lalai!

Ma’qil Ibnu Yasar r.a berkata “Saya mendengar Nabi SAW bersabda:

“Tidak ada seorang hamba yang Allah serahkan kepadanya untuk memimpin segolongan rakyat lalu ia tidak memelihara rakyatnya itu dengan menuntut dan memimpin mereka kepada kemaslahatan dunia dan akhirat melainkan tiadalah ia mencium bau syurga.”

al-Bukhari 93:8, Muslim 1:6

Huraian:

Seseorang yang diserahkan kepadanya urusan rakyat lalu dia tidak memelihara rakyatnya dengan sempurna dan tidak mempedulikan urusan-urusan rakyatnya yang membawa mereka kepada kebaikan dan kejayaan hidup di dunia dan akhirat tidak akan mendapat bau syurga kerana pemimpin memegang satu jawatan besar dalam menentukan hala tuju dan masa depan sebuah negara.

Jika pemimpin cuai bala akan menimpa rakyat dan negara. Sebaliknya pemimpin yang baik akan menjadi teladan kepada rakyat dan mampu

Sumber : Jabatan Kemajuan Islam Malaysia

Kuasa Pengguna : Satu Pengguna, Satu Suara

Islam mewajibkan umatnya bersaudara. Hidup saling membantu demi kebahagian bersama. Adalah berdosa dan berkelakuan zalim jika seorang muslim menyakiti dan menganiaya seorang muslim yang lain dalam apa bidang sekalipun terutamanya dalam urusan jual beli dan sewa menyewa. Islam telah menetapkan hukum syarak yang jelas dalam muamalat seperti urusan jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, gadai menggadai dan sebagainya. Bagi menjaga kebajikan dan mewujudkan keharmonian di antara pengguna dan pengusaha. Selari dengan kehendak hukum syarak, maka Islam memang mengharamkan sebarang bentuk eksploitasi dan penindasan seperti riba, judi, menipu dan sebagainya.

Ini berdasarkan firman Allah s.w.t melalui surah Al-Mutaffiffin ayat 1-5, Maksudnya:

“Kecelakaan besar bagi orang yang curang (dalam timbangan dan sukatan). Iaitu mereka yang apabila menerima sukatan dari orang lain mereka mengambilnya dengan cukup, Dan (sebaliknya) apabila mereka menyukat atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi Tidakkah mereka menyangka bahawa mereka akan dibangkitkan (hidup semula sesudah mati)?. Pada hari (kiamat) yang amat besar (huru-haranya).”
(more…)