The Hello Bar is a simple web toolbar that engages users and communicates a call to action.

Ihsan dalam Penyembelihan

Rasulullah s.a.w bersabda yang maksudnya:
”Sesungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan di atas tiap-tiap sesuatu. Apabila kamu membunuh, maka elokkanlah pembunuhan. Dan apabila menyembelih, maka elokkanlah penyembelihan. Dan hendaklah salah seorang kamu menajamkan mata pisaunya dan hendaklah ia melapangkan sembelihan.”

Riwayat Muslim

Huraian

  1. Seorang Islam hendaklah menjadi seorang yang muhsin iaitu seorang yang dalam pekerjaannya sentiasa baik dan elok, tidak kasar dan tergopoh-gapah.
  2. Ihsan juga dituntut terhadap binatang iaitu tidak melakukan perbuatan yang boleh membahayakan atau menyiksa binatang termasuklah ketika dalam melakukan penyembelihan. (more…)

Ilmu, Iman Dan Amal

Dari Abu Musa r.a katanya, Nabi Muhammad SAW bersabda:
”Perumpamaan petunjuk dan ilmu pengetahuan yang Allah mengutuskan aku untuk menyampaikannya seperti hujan lebat jatuh ke bumi. Bumi itu ada yang subur menghisap air, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rumput-rumput yang banyak. Ada pula yang keras, tidak menghisap air sehingga tergenang. Maka Allah memberi manfaat dengan ia kepada manusia.

Mereka dapat minum dan memberi minum (binatang ternak dan sebagainya), dan untuk bercucuk tanam. Dan ada pula hujan yang jatuh ke bahagian lain iaitu di atas tanah yang tidak menggenangkan air dan tidak pula menumbuhkan rumput.

Begitulah perumpamaan orang yang belajar agama yang mahu memanfaatkan apa yang aku disuruh Allah menyampaikannya, dipelajarinya dan diajarkannya. Dan begitu pula perumpamaan orang yang tidak mahu memikirkan dan mengambil peduli dengan petunjuk Allah yang aku diutus untuk menyampaikannya.”

Bukhari
(more…)

Syurga Yang Didambakan

Dari Abu Hurairah r.a, Rasulullah SAW bersabda:

”Setiap umatku masuk ke dalam syurga selain orang yang enggan. Mereka bertanya:”Ya Rasulullah! Siapakah yang enggan itu? Jawab baginda:”Siapa yang mematuhi perintahku, masuk syurga dan siapa yang melanggar perintahku maka sesungguhnya orang itu enggan.”

al-Bukhari

Huraian

Dunia ini adalah kerajaan Allah SWT. Segala yang ada di alam ini adalah daripada kurniaan rahmat Allah. Manusia merupakan khalifah Allah, diciptakan untuk memuja Allah dan memikul amanah Allah. Hidup ini merupakan pemberian Allah dan kematian pula adalah qadar atau ukuran dari Allah.
(more…)

Mewarisi Tugas Rasulullah SAW

Semua nabi dan rasul sama ada yang disebutkan dalam al-Qur’an atau tidak adalah mengajar kepercayaan agama yang sama iaitu agama yang Allah SWT namai dengan Islam. Justeru itu, semua nabi dan rasul itu beragama Islam. Begitu juga dengan pengikut-pengikut mereka.

Bagaimanapun Nabi Muhammad SAW adalah satu-satunya rasul yang telah melengkapkan dan mendaulatkan agama Islam di muka bumi untuk seluruh umat manusia dan untuk digunapakai dalam semua zaman. Sedangkan rasul-rasul sebelumnya hanya diberi tugas untuk membimbing kaum-kaum tertentu dan pada masa-masa tertentu sahaja.

Ini dapat kita fahami di mana sebelum Rasulullah SAW wafat, al-Qur’an ada menyatakan bahawa agama Allah telah disempurnakan, kecintaan Allah kepada semua orang yang beriman telah dilengkapkan dan kebenaran wahyu Allah akan terus dijaga.
(more…)

Dasar Kerja Orang Bekerja

Dari Imran r.a katanya, saya bertanya:
”Ya Rasulullah, apa dasar kerja orang yang bekerja?” Baginda menjawab;”Setiap orang dimudahkan mengerjakan apa yang dia telah diciptakan untuk itu.”

al-Bukhari

Huraian

Manusia adalah makhluk yang bekerja. Bahkan manusia tidak akan mendapatkan suatu apa pun kecuali apa yang diusahakannya sendiri. Oleh itu tidaklah menghairankan jika kita juga sering mendengar bahawa masuk syurga atau neraka itu sangat ditentukan oleh amal atau perbuatan seseorang, pekerjaannya atau usahanya ketika di dunia.
(more…)