The Hello Bar is a simple web toolbar that engages users and communicates a call to action.

Bersyukur

Sabda Rasulullah s.a.w yang maksudnya:
“Sesiapa yang diberi suatu kebaikan hendaklah ia mengingatinya, sesiapa yang mengingatinya ia dianggap bersyukur. Sesiapa yang tidak mengenangkan budi yang diberi ia dianggap sebagai kufur nikmat.”
(At-Tabrani)
(more…)

Balasan Mentauhidkan Allah

Daripada Abu Malik al-Asyja’iy daripada bapanya bahawa Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya : “ Sesiapa yang mentauhidkan Allah dan mengkufurkan apa-apa yang disembah selainnya nescaya diharamkan hartanya dan darahnya dan hisabnya menjadi tanggungjawab Allah Azza wa Jalla.”
(Muslim dan Ahmad)
(more…)

Curian Syaitan

Dari Aisyah r.a katanya:” Aku bertanya kepada Rasulullah SAW perihal menoleh atau berpaling di dalam solat.” Jawab baginda:”Hal itu adalah suatu kecurian yang dilakukan oleh syaitan terhadap solat seseorang.”
(Bukhari)
(more…)

Batasan Tegas Antara Iman Dan Kufur

Daripada Jabir r.a bahawa Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya: “ Di antara hamba Allah dan di antara kufur ialah meninggalkan solat.”
(Muslim dan at-Tirmidzi)
(more…)

Menjaga Keselamatan Orang Ramai

Daripada Musa bin Ismail, dari Abdul Wahid, dari Burdah bin Abdullah, dari bapanya dari nabi s.a.w, baginda bersabda:”Sesiapa melintas di masjid-masjid atau di pasar-pasar kami dengan membawa anak panah maka hendaklah ia memegang mata anak panahnya dengan tapak tangannya supaya tidak melukakan seseorang Islam.”
(Bukhari)
(more…)