The Hello Bar is a simple web toolbar that engages users and communicates a call to action.

Perlantikan Telah Ditakdirkan

Rasulullah saw. Bersabda bermaksud:
“Allah tidak mengutuskan seseorang Nabi melainkan ia pernah menternak kambing,” lalu para sahabat bertanya, (adakah termasuk) Baginda? Jawab Baginda, ia aku juga seorang yang pernah menternak kambing, dengan upahnya yang sedikit daripada penduduk Mekah”.
(al-Bukhari)
(more…)

Imam Menghadap Makmum Setelah Selesai Solat

Musa bin Ismail menyampaikan kepada kami, daripada Jarir bin Hazam, daripada Abu Raja’, daripada Samurah bin Jundab katanya:’Apabila nabi s.a.w selesai menunaikan solat, baginda menghadap mukakanya kepada kami.”
(Bukhari)
(more…)

Hebatnya Penghuni Syurga

Dari Abu Hurairah r.a:
”Rasulullah SAW bersabda:”Golongan yang pertama sekali masuk syurga wajahnya adalah seperti bulan purnama. Dan orang yang masuk sesudah itu seperti bintang yang sangat terang cahayanya. Hati mereka sebagai hati satu orang (bersatu) tidak pernah berselisih dan benci-membenci antara sesama mereka. Tiap-tiap seorang di antara mereka mempunyai dua orang isteri. Masing-masing di antara kedua isteri itu tampak sumsum betisnya dari belakang dagingnya kerana sangat indahnya.”
(Bukhari)
(more…)

Salam Dunia!

Selamat datang ke blog Catatan Pendita.

Hari ini 22 Ramadhan bersamaan 22 September 2008 telah bermula satu lagi blog di alam siber ini.